Wie zijn we

(W)onderweg is een vereniging voor normaal begaafde personen vanaf 16 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS).

 

Wie is wie?

Gerda Cools:

coördinator

Katrien Monballiu:

begeleidster (ontspanningsaanbod, beeldend -en kaarsenatelier)

Hans Pacquée:

begeleider (ontspanningsaanbod, beeldend atelier en video -en fotografieatelier)

Vincent Surmont:

begeleider (beeldend atelier en kookatelier)

Stijn Vanbrabant:

begeleider (beeldend atelier en kunstuitleen)

Huub Vinken:

begeleider (beeldend atelier en computeratelier)

 

(W)onderweg biedt:

een dagaanbod van maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Kunstatelier: tekenen, schilderen, grafiek, boetseren, gemengde technieken, fotografie, film, workshops.

Creatieve activiteiten: kaarsenatelier

Kunstuitleen: uitleen van de kunstwerken gemaakt in het kunstatelier

Ontspanningsaanbod: sport, uitstappen, citytrip, kamp, djembé, relaxatie,…

 

een avondaanbod op vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.

vrijetijdsactiviteiten

In elk aanbod wordt gestreefd naar een combinatie van educatie, inspiratie, ontspanning, communicatie en sociaal contact.

 

 

 

Vzw (W)onderweg is erkend als autonome vrijwilligersorganisatie door de Vlaamse overheid. Tevens is (W)onderweg ook gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar.

Vzw (W)onderweg heeft ook een door de provincie gesubsidieerde jongerenwerking.

(W)onderweg is erkend als provinciale jeugdwerkorganisatie.